ANGLÈS; INLINGUA


Com a escola multilingüe i dins el nostre Projecte lingüístic de centre donem una importància rellevant a la llengua anglesa. És per aquest motiu que hem arribat a un acord de col•laboració amb l’acadèmia d’idiomes INLINGUA de Mataró per realitzar les activitats d’extraescolars d’anglès des de 1r de primària i fins a batxillerat.

INLINGUA és l’organització més gran del món dedicada exclusivament a l’ensenyament especialitzat d’idiomes i segueixen un mètode exclusiu d’ensenyament sota la supervisió d’especialistes i experts pedagogs.

L’anglès és la primera llengua estrangera de l’escola i entenem que hem d’oferir a l’alumnat la possibilitat de seguir-ne l’estudi fora de l’horari lectiu d’aula.

Amb INLINGUA l’anglès es transforma en la llengua vehicular tant pel professorat com per l’alumnat des que entren a les instal•lacions i fins que marxen. 
La gestualitat i les repeticions del professor ajuden els més petits a entendre el que s’està explicant. Es treballen totes les competències de la llengua fent èmfasi en la parla (que també comporta entendre el que es diu). 

L’organització dels nivells va enfocada a que la gran majoria d’alumnes assoleixin un nivell B2 quan cursin 3r-4t d’ESO. A més, per tal de mantenir-vos informats del procés d’aprenentatge i del progrés dels vostres fills, rebreu un informe trimestral on s’analitza l’evolució de les quatre competències de manera molt detallada.

Els alumnes de 1r a 6è de primària en principi aniran amb la classe que els hi pertoca per edat. Tot i així, hi haurà excepcions ja que podem trobar diferències evidents de nivell entre alumnes del mateix grup. Per tant, tant pel bé de l’alumne com de la classe, els posarem on pertoca per tal d’assolir els continguts amb èxit. 
A partir de 1r d’ESO, els alumnes hauran de fer un test de nivell per ubicar-los en els diversos cursos que hi haurà oberts.